Troška vône vždy zostane na ruke, ktorá ružu podala.