Postup

10.06.2018

Do fotogalérie si pripravte aspoň 30 fotografií, každá by mala mať veľkosť maximálne 150 kB, treba ich teda upraviť v IrfanView. Tu sú dve ukážky - fotogaléria Speváčik je nastavená ako slideshow a ZUŠ ako nástenka. Ďakujem, Michaela, za pomoc.

Speváčik

Základná umelecká škola